Vad jag vill åstadkomma i SFF:s styrelse

Jag heter Jonas Colmsjö och bor i Stenungsund där jag är aktiv i Stenungsunds Frisbee Club (SFC). SFC är främst aktiva inom Ultimate och det är också den gren som jag är aktiv inom, även om det händer att jag tar en runda på någon discgolfbana då och då.

Jag började spela Ultimate Frisbee i Wettern i Jönköping/Huskvarna -86 och var aktiv drygt 10 år. När mina barn började spela Ultimate i SFC för c:a 5 år sedan engagerade jag mig som ledare och har varit tränare och coach sedan dess. 2015 tog jag över som coach för U17 landslaget och jag har coachat dom i EM i Frankfurt 2015, Gent 2016 och kommer även att coach i år i Veenendaal (Holland). På ungdomssidan finns en fantastisk gemenskap mellan ungdomarna i de olika lagen och även mellan ledare och föräldrar. Ungdomarna har genom Ultimaten kompisar i ett antal städer runt om i Sverige, något som är ovanligt i andra idrotter. Den goda gemenskapen mellan ledare och föräldrar har också blivit en viktig del i arbetet med ungdomslandslagen.

Frisbeesporten har stått relativt stilla under många år i Sverige medans utvecklingen gått framåt i många andra regioner, både i USA och i Europa. Detta gäller både på bredd- och elitsidan. Vi som tycker att Frisbeesporten har något unikt, något man inte hittar i andra idrotter, vill givetvis att Frisbeen ska växa även i Sverige. Jag tror att den organisationsförändring som gjordes i slutet av 2016 var helt nödvändig för att Frisbeesporten ska kunna utvecklas i Sverige. Grenarna har väldigt olika förutsättningar, att vi använder en disc som redskap är egentligen perifert. Att en väldigt fysisk idrott som Ultimate och en precisionssport som Discgolf är väldigt olika är helt uppenbart och det ger också helt olika drivkrafter för deras respektive utveckling. I tillägg till Ultimate och Discgolf finns även Allround med sin egen karaktär. Att grenarna inte fått det utrymme som de behövt ledde till splittring inom Frisbeesportförbundet och osämjan var under 2016 på en nivå som gjorde att stora delar av discgolfen valde att ställa sig utanför Frisbeesporförbundet.

Anledningen att jag engagerade mig i styrelsen 2016 när jag fick frågan var framför allt för att jag vill att Frisbeesporten ska fortleva i Sverige. Det har under många år varit svårt att rekrytera styrelseledamöter i allmänhet och från Ultimaten i synnerhet. Nu när vi omorganiserat vårt förbund i grenförbund ser jag Frisbeesportförbundets primära roll att vara länken mot RF. Verksamheten ägs av de tre grenförbunden och här ska de medel som vi har till förfogande nyttjas och även besluten fattas. Vi kan endast vara en del av RF genom ett gemensamt paraplyförbund, dvs. Frisbeesporförbundet, och det finns fördelar med ett gemensamt kansli, men verksamheten ska bedrivas i grenförbunden. Uppgiften för styrelsen i Frisbeesportförbundet blir därmed att säkerställa att den nya organisationen fungerar som det är tänkt.

Till vardags arbetar jag som projektledare inom IT och verksamhetsutveckling för stora Svenska företag och internationella koncerner. Sedan 2008 har jag drivit eget och innan dess arbetade jag som Senior Manager inom Accenture (f.d. Andersen Consulting). Min utbildning består av en Civilingenjörsexamen från Chalmers och en M.B.A.